kush fitoi projektin e rikonstruksionit të Hotel Dajtit. – Stop