kryetari i komisionit të vlerësimit të ofertave Durrës – Stop