komsiariati numër 6 përpurohet në 11 janar. – Stop