kompania e sigurimit kërkon dëmshpërblim nga qytetari pa patentë – Stop