kompania Bavaria përballet në gjyq me kompaninë maqedonase – Stop