këshilltari i Drejtorisë së përgjithshme të hekurudhës – Stop