kërkon akt ekspertizë ekspertja i con dokument tjetër – Stop