kërkesat e sindikatës së policisë së burgjeve – Stop