ka vështirësi në të folur nuk e pranon këshilli i prindërve – Stop