investitori i pallateve shumëkatësh në Vlorë – Stop