invalidët të përjashtuar me ligj nga taksat – Stop