intervistat e Klintonit për marrëveshjen e detit – Stop