i prishin objektin 3 katësh e vlerësojnë një katësh – Stop