i mituri rom hidhet me kokë në kazanin e plehrave – Stop