i con gruan në trajnim drejtori kërcënohet nga bashkëshorti. – Stop