i bastisin lokalin me dokumente të rregullta – Stop