hyn në burg për ndërtimin pa leje të babait – Stop