historinë e tij të pazakontë.Është martuar në vitin 1994 dhe ka 6 fëmijë. Gruaja – Stop