gurorja dhe asfalti dëmtojnë industrinë e turizmit. – Stop