gjyshja nga Sukthi me fëmijët e djalit në ngarkim – Stop