gjyqtarja e Elbasanit pretendon për prishje imazhi – Stop