gjyqtari nuk gjen adresën e gruas që kërkon divorcin. – Stop