gjyqtari jep urdhra mbrojtje për babain e djemtë – Stop