gjyqtari i Fierit përjashtohet për 5 vjet nga funksionet publike. – Stop