gjyqtarët e prokurorët e shkarkuar themelojnë shoqatë. – Stop