gjykata i jep të drejtë hipoteka nuk zbaton vendimin për pronën. – Stop