Gjykata Administrative për urdhrin e stomatologut. – Stop