gjobë 1 milionë e gjysëm lekë për prerjen e druve – Stop