gjobat preferenciale të policisë për qytetarët. – Stop