gjoba e inspektoriatit për leje transporti. – Stop