gjendja e mjerueshme e shkollës në Bastar Murrizë – Stop