gjendja civile Novoselë nuk bën aktin e martesës – Stop