gjendja civile Novoselë humb aktin e martesës – Stop