gjendja civile Fratar ndryshon emrin e mbiemrin e gruas. – Stop