Fondi i sigurimeve shëndetësore për analizën e tiroides. – Stop