fëmijët në Shëngjergj nuk shkojnë në kopsht – Stop