fëmijët bëjnë një orë në këmbë për të shkuar në shkollë – Stop