edukatorja del në pension nuk gjendet tjetër – Stop