drejtoria e pyjeve do të presë pishat e rrezikshme. – Stop