drejtori juridik i ministrisë së transporteve – Stop