drejtori i ujësjellësit Rrogozhinë pa shkollë të lartë – Stop