drejtori i ujësjellësit Rrogozhinë fsheh diplomën. – Stop