drejtori i postës së Kukësit Skënder Ahmeti. – Stop