drejtori i OSHEE Vau i Dejës mbyllet në zyrë – Stop