drejtori dhe vëllai në shkollën e Gorishovës – Stop