drejtoresha e qendrës socilae con në polici denoncuesen – Stop