drejtoresha e heq nga puna se nuk e do kolektivi – Stop