drejtoi i shkollës ndryshon pasaportizim për pagesën e transportit – Stop