dokumenti i qeverisë për importin e mbetjeve – Stop