do dhe 7 muaj të dalë në pension hiqet mësuesi – Stop